Regulamin serwisu

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego i korzystania z bazy ofert noclegowych Traveliusz.pl.

1. Pojęcia:
1.1. Serwis - serwis internetowy, baza ofert noclegowych.
1.2. Operator - właściciel strony i domeny www.traveliusz.pl.
1.3. Użytkownik - internauta, osoba fizyczna lub prawna, osoba korzystająca z serwisu oraz z ofert
​       noclegowych zamieszczonych na stronie www.traveliusz.pl.

2. Postanowienia ogólne:
2.1. Operatorem serwisu jest:
       BLACK WEB DARIUSZ KLAG
​       ul. 900-Lecia 35
       88-300 Mogilno
​       NIP: 5571664807
2.2. Operator serwisu oświadcza, że jest właścicielem domeny internetowej www.traveliusz.pl.
2.3. Użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go.
2.4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu umieszczonego na stronie nie są uwzględniane.

3. Użytkownik ma prawo do:
3.1. Przeglądania ofert noclegowych i turystycznych.
3.2. Wysyłania zapytań poprzez formularze kontaktowe na stronach Serwisu.
3.3. Wyrażania opinii, które dotyczą obiektów noclegowych zamieszczonych na stronach Serwisu
​       Traveliusz.pl.
3.4. Komunikacji telefonicznych i e-mailowych wyłącznie w celu skorzystania z ofert noclegowych
​       i turystycznych.
3.5. Przeglądania aktualności w Serwisie.

4. Użytkownikowi zabrania się:
​4.1. Korzystania z formularzy kontaktowych w celach marketingowych.
4.2. Kopiowania jakichkolwiek tekstów i danych umieszczonych w Serwisie Traveliusz.pl.

5. Publikacja danych w Serwisie:
5.1. Operator nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń w bazie noclegowej Serwisu Traveliusz.pl.
5.2. Operator nie odpowiada za wiarygodność ogłoszenia.
5.3. Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji ogłoszeń pojawiających się na stronie internetowej
​       Traveliusz.pl.
5.4. Traści umieszczane na Stronie internetowej Traveliusz.pl muszą być zgodne z prawem.
5.5. Treści publikowane w Serwisie nie mogą zawierać odnośników do innych stron www. Możliwa jest jedynie
​       publikacja adresu e-mail i adresu własnej strony internetowej zamieszczonego obiektu.
5.6. Operator ma prawo usunąć ogłoszenie jeśli treść ogłoszenia jest niezgodna z prawem, lub odbiega od
​       tematyki strony.

6. Rejestracja obiektu w bazie noclegowej i opłaty z tym związane:
6.1. Cennik usług jest udostępniany przez Operatora na prośbę Użytkownika.
6.2. Dane do przelewu są udostępniane przez Operatora na prośbę Użytkownika.
6.3. Użytkownik musi się zarejestrować aby dodać ogłoszenie do bazy noclegowej.
6.4. Użytkownik ma prawo dodać kilka obiektów noclegowych pod warunkiem, że oferty nie są takiej samej
​       treści.
6.5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług, ale Operator nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty
       abonamentu.
6.6. Obiekt wyświetlany jest na stronie od momentu wpływu kwoty abonamentu na konto Operatora.
6.7. Faktura VAT wystawiana jest przez Operatora pod koniec każdego miesiąca.
6.8. Faktura VAT przesyłana jest Użytkownikowi w formie elektornicznej. Operator wystawia fakturę VAT
       w formie pisemnej na prośbę Użytkownika.

7. Polityka prywatności:
7.1. Polityka prywatności znajduje się na stronie: http://www.traveliusz.pl/polityka-prywatnosci.html.

8. Pliki Cookies:
8.1. Serwis internetowy www.traveliusz.pl korzysta z plików cookies.

9. Postanowienia końcowe:
​9.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie
​       z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o "Ochronie Danych Osobowych" (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883)
       przez Traveliusz.pl.
9.2. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cen.
9.3. Operator zastrzega sobie prawo do korespondencji z Użytkownikami Serwisu Traveliusz.pl.
9.4. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości do Użytkowników Serwisu Traveliusz.pl.
9.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane ze złamaniem Regulaminu przez Użytkownika.
9.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z podaniem nieprawdziwych danych przez
​       Użytkownika.
9.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Zespół
Traveliusz.pl